Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Utdeling av midler

Fra årsmøte i Foreningen til Lars Liens minne, 17.03.11:

Vi fikk inn hele 11 søknader etter at vi annonserte utdeling av midler til rusfri aktivitet for
ungdom i Hallingdal. Vi ser et stort mangfold i aktivitetstilbudet og er spesielt imponert over
kreativitet og innsatsvilje og alt som gjøres av frivillig arbeid for at barn og ungdom i Hallingdal
skal få delta i meningsfylte fritidsaktiviteter.

Følgende er enstemmig vedtatt av styret:

 1. KRIK ÅL v/Ole Øvrejorde – innvilget kr. 3000,-
 2. Hugnad UL, Torpo v/Martin Myhr – innvilget kr. 3000,-
 3. Ål kyrkje v/Mari-Irene Slåtten – innvilget kr. 3000,-
 4. Klubb B, Nesbyen v/Kai Glenn Borgersen – innvilget kr. 3000,-
 5. Tapas v/Kristin Bakke Haugen – innvilget kr. 3000,-
 6. Yes Jazz, Gol v/Katrine Bjørkedokken og Anette Magnussen – innvilget kr. 5000,-
 7. KRIK Hovet v/Sverre Mørk – innvilget kr. 3000,-
 8. KREATIV, Flå v/Martha Kristin Gaptjern – innvilget kr. 3000,-
 9. MOT Nesbyen v/Geir Olav Garthus – innvilget kr. 2000,-
 10. 1 søknad har fått foreløpig avslag
 11. 1 søknad har fått avslag

Gratulerer og lykke til videre med viktig arbeid!