Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Trenger du noen å snakke med?


LOKALT - HALLINGDAL:
♥ Flå, Kommunelegekontoret/legevakt: Tlf. 32 05 36 27
♥ Psykiatritjenesten i Flå: Tlf. 32 05 36 00
♥ Nes, Legekontoret: Tlf. 32 06 83 80. Legevakt: Tlf. 32 07 10 26
♥ Avdeling for psykisk helse, Nes: Tlf. 32 06 83 00
♥ Gol, Kommunelegekontoret: Tlf. 32 02 92 00. Dr. Feet: Tlf. 32 07 51 40. Legevakt: Tlf. 32 07 44 77
♥ Psykiatritjenesten i Gol: Tlf. 32 02 92 00
♥ Hemsedal, Legekontoret: Tlf. 31 40 89 00. Legevakt: ??
♥ Psykiatritjenesten i Hemsedal: Tlf. 31 40 88 00
♥ Ål, Legekontoret: Tlf. 32 08 53 50. Legevakt: Tlf. 32 08 24 88
♥ Psykisk helsevern, Ål kommune: Tlf. 32 08 50 00
♥ Hol, Hol legekontor: Tlf. 32 09 22 00. Geilo legesenter: 32 09 22 50. Legevakt: 32 09 23 00
♥ Avdeling for psykisk helse, Hol: Tlf. 32 09 21 00

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
      
♥ Medisinsk Nødhjelp: Tlf. 113

♥ Barn og Unges Kontakttelefon: Tlf. 800 33321, mandag - fredag kl. 14.00 - 20.00

♥ Kirkens SOS: Tlf. 815 33300, døgnåpen

♥ RUStelefonen: Tlf. 08588, mandag - søndag kl. 11.00 - 19.00
   www.rustelefonen.no

♥ Mental Helse: Tlf. 810 30030

♥ LPP, Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien: Tlf. 23 29 19 68
  www.lpp.no

♥ LEVE Norge, Landsforeningen for etterlatte etter selvmord: Tlf. 22 50 25 70 mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00
   www.levenorge.no - her finner du også informasjon om LEVE avd. Hallingdal

Andre offentlige etater og organisasjoner der du kan finne mer informasjon om psykisk helse:

Helsedirektoratet: www.psykisk.no

Statens informasjonsside til ungdom: www.ung.no
Oppslagsverk for deg som er ung. Omhandler de fleste temaer. Drevet av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Fylkesmannen: www.fylkesmannen.no
Informasjon om psykisk helsearbeid i ditt fylke.

Psykisk helse i skolen: www.pykiskhelseiskolen.no
Et sett skoleprogrammer som er lett å ta i bruk i barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Programmene gir barn og ungdom kunnskap om psykisk helse, hvordan være venn for en som sliter, samt kunnskap om det lokale hjelpeapparatet.

Rådet for psykisk helse: www.psykiskhelse.no
Rådet for psykisk helse har 25 medlemsorganisasjoner. Bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse, norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, arbeidstakerorganisasjoner innen psykisk helse, samt humanitære organisasjoner kan bli medlemmer i Rådet for psykisk helse.

Mental Helse: www.mentalhelse.no
Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. Organisasjonen har fylkeslag i alle fylker, og lokallag i mer enn 250 kommuner over hele landet.

Klara Klok: www.klara-klok.no
Helsepersonell besvarer spørsmål fra ungdom om helse, forhold/familie, rusmidler og seksualitet.

Hjelpetilbud til ungdom: www.unghelse.no
Det er Helsedirektoratet som i samarbeid med UNG i Nordland står bak tjenesten. Her kan du få hjelp til å finne frem til ulike hjelpetilbud rettet mot barn og unge.

Rådgivning om spiseforstyrrelser: www.nettros.no
ROS er en frivillig brukerorganisasjon for mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.

Morild: www.morild.org
Nettside for deg som har en far eller mor med psykiske problemer.