Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Velkommen til hjemmesiden for Foreningen til Lars Liens minne -
tidligere Lars Liens minnefond
Her kan du følge vår økonomiske utvikling og finne informasjon om de tiltakene foreningen jobber med til en hver tid.
Har du kommentarer eller innspill, så send oss gjerne en e-post!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

TUSEN TAKK til Sparebank 1 Hallingdal som ga oss årets julegave i 2011: Kr. 50 000,- !

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

KURS PÅ TORPOMOEN 11. - 13.04.12:
"Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler"

Foreleser er Ole Vidar Øiseth fra Politihøgskolen i Oslo.
Kurset er åpent og velegnet for fagfolk, foreldre og andre interesserte.
Pris kr. 2000,- som inkl. 3 dagers kurs, enkel lunsj og kursmateriell.
Påmelding: Send navn, arbeidssted, telefonnummer og fakturaadresse til:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com

Velkommen!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Bokutgivelse: Den 15. juni 2011 ble boka "AVTRYKK - etterlatte ved selvmord forteller"
utgitt på Abstrakt forlag.


Moren til Lars fikk høsten 2009 være med i "Skapende ressursgruppe for etterlatte ved 
selvmord". Vi hadde 3 samlinger i Oslo à 2 dager. Faglig ansvarlig for kurset var
forfatter/redaktør og skrivelærer Merethe Morken Andersen og familie- og
psykoterapeut Eduardo Verdu.

Det terapeutiske hovedpoenget med ressursgruppen, var å gi hjelp til selvhjelp gjennom
å gi tapserfaringene et språklig uttrykk. Målet - sluttproduktet - var helt konkret:
Ei bok som inneholder nettopp det man selv hadde trengt da det forferdelige skjedde.

Prosjektansvarlig og redaktør for boka er forlagsmedarbeider, lærer, skribent og oversetter
Elisabeth Endsjø.


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

ØNSKER DU Å STØTTE ARBEIDET VÅRT?

Din støtte kan ha flere funksjoner:
1. Den hjelper foreningen til å hjelpe ungdom i Hallingdal som sliter med rus- og/eller
psykiske problemer.
2. Dèt vil være bra for hver enkelt ungdom, for deres familier og venner, og for resten
av samfunnet.
3. Den kan bidra til økt fokus på psykiske vansker, være med på å bygge ned tabuer
og gjøre oss alle mer rause, åpne og inkluderende.
4. Den er med på å hedre Lars sitt gode minne - det vokser noe i de sporene han
fikk tråkke opp.

Kontonummer:2333.33.53253  
                                                                                               


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

FØRSTE LOTTERIET VÅRT BLE AVSLUTTET I FEBRUAR 2010:

Varm takk til alle dere som bidro med flotte gevinster,til alle som kjøpte lodd, og ikke minst til
alle gode selgere. Resultatet ble et overskudd på
kr. 35 500,-!!!Trekning fant sted på
Hol lensmannskontor 18.02.10 og de heldige vinnerne er kontaktet og gevinstene overlevert.