Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

BITTERSØTT - ungdom, sosialisering, rusmidler
Av Willy Pedersen 

DEN DEILIGE RUSEN - FRA VENN TIL FIENDE
Av Roger Bonsak

HVA SKAL VI MED STJERNER NÅ?
Av Espen Olafsen og Per Arne Dahl, 2007

En fortelling om kjærlighet, sorg og resten av vårt liv.

IDAs DANS
Av Gunhild Corwin, 2005

Dette er historien om 18 år gamle Ida og hennes siste 14 måneder av det vi kaller livet.
En bok om kjærligheten til livet, om kjærlighet mellom to unge mennesker - og om en
families kjærlighet til sin sterke, flotte datter.

MIN HISTORIE
Av Frid Ingulstad, 2007

Fra side 177 forteller forfatteren om "Å miste et barn".

NOEN BLIR TILBAKE
Av Solveig Bøhle, 1988

Noen blir tilbake når et menneske tar sitt liv. Pårørende forteller åpent om sine opplevelser.

RO MED GYLNE ÅRER
Av Karsten Isachsen, 1996

En bok med trøst og oppmuntring for mennesker som opplever tap og smerte.

SANGEN ETTER DINE SKO
Av Terje Torkelsen

Når en av våre kjære tar sitt eget liv.

"Livet ble tatt fra gutten vår. Torstein ble 23 år. Han var staut og livsglad - nesten
alltid. I en tung periode ba han om hjelp, men til slutt sto han alene igjen på gata med
sin dype fortvilelse".

Nakent og sårt forteller en far om å miste en sønn i selvmord. Fortvilelsen over tapet,
pg harmen over helsevesenets svikt dirrer bak beretningen.

"Sangen etter dine sko" ble første gang utgitt i 1996. Boka har vært utsolgt i flere år og
kommer nå ut som nyutgivelse på Hertevig forlag.

tiden har gått, og forfatteren har båret historien over flere år. På bakgrunn av dette
skriver han nært og klokt om selvmord og sorg. Han stiller spørsmålet: Hva er det
egentlig som får et menneske til å foreta den endelige handling det er å ta sitt eget liv?
Han redegjør og for nye tanker om sorg og sorgarbeid. Det finnes ingen fasit for sorg.
Sorg er ikke generell, men peersonlig. Mennesker sørger forskjellig og sorg er noe som
varer - ofte livet ut.

Terje Torkelsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Han har også i mange
år arbeidet som prest i Den norske kirke.

SKULKE LIVET
Om barn og stoffmisbruk

Av Peter Paul Heinemann
Utgitt av Landsforbundet Mot Stoffmisbruk og stiftelsen LEON, 2005

Boka handler om barn o g ungdom, om stoffmisbruk og nederlag, familie og nærmiljø,
om forskjellen mellom å sette grenser og å undertrykke. Her får mennesker komme til
orde som selv har opplevd hvor vanskelig livet kan være. Men boken er også et debattinnlegg
fra dem som er rammet - barna  og deres foreldre.

Unge menneskers bruk av stoff er alvorligere enn mange vil tro. Misbruk i tenårene fører
ofte til at den unge utvikler seg i gal retning og skulker det voksne liv. Men dette kan unngås
hvis de voksne vil sette sitt engasjement og sin kjærlighet inn op de rammedes side. Noen
må gripe inn før det er for sent!

SOSIAL NETTVERKSSTØTTE VED BRÅ DØD
Hvordan kan vi hjelpe?

Av Kari Dyregrov og Atle Dyregrov

Bokas hovedmål er å gi veiledning og råd til sosiale nettverk som støtter etterlatte etter
brå, uventede dødsfall. Forfatterne viser hvordan de etterlattes sosiale nettverk har stor
vilje, men også opplever stor usikkerhet omkring hvordan de skal støtte bekjente i en slik
situasjon. Som et resultat av dette, opplever ofte etterlatte at forholdet til venner og familie
blir vanskelig. I tillegg er det slik ay svært mange opplever samme utfordringer når dødsfallet
skjer mer forventet, for eksempel ved kreft. Så selv om boken tar utgangspunkt i traumatiske
dødsfall, vil selvsagt veiledningen og rådene være til nytte etter forventede dødsfall også.

SYKDOM, SORG OG KJÆRLIGHET
Av Stein Husebø, 2005

Når barn og voksne rammes av alvorlig sykdom og død
- for pasienter, pårørende og fagpersonell.