Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Vedtekter

(endring av 28.09.2009)

1. NAVN
Foreningen til Lars Liens minne

2. FORMÅL
Arbeide for ungdom i Hallingdal med rus- og/eller psykiske problemer.

3. MEDLEMSKAP
Alle som vil arbeide for eller støtte foreningens formål, kan tegne medlemskap. Styret kan vedta at det skal
betales medlemskontingent.

4. STYRET
Styret skal bestå av 7 personer.
Styrets medlemmer velges for 2 år og kan gjenvelges.
Nye styremedlemmer velges av det sittende styret.
For at styret skal fatte gyldige vedtak, må minimum fire representanter være tilstede på styremøtet.

5. SIGNATURRETT
Styret i fellesskap har signaturrett.

6. KAPITAL
Disponering av foreningens midler foretas av styret i tråd med foreningens formål.
Grunnkapitalen er kr. 50 000,-

7. ADMINISTRASJON
Styret skal føre møtebok.
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap med årlig revidering av regnskapet.
Det betales ikke godtgjørelse til styrets medlemmer.

8. OPPLØSNING
Oppløsning eller omdanning av foreningen bestemmes av styret. Foreningens midler skal i så fall anvendes i
samsvar med foreningens formål.VEDTEKTER
(vedtatt 15.11.2007)

NAVN
Lars Liens Minnefond

FORMÅL
Til arbeid for ungdom i Hallingdal med rusproblemer og/eller psykiske problemer.

STYRET
Styret skal bestå av 7 personer.
Styrets medlemmer velges for 2 år og kan gjenvelges.
Nye styremedlemmer velges av det sittende styret.
For at styret skal fatte gyldige vedtak, må minimum fire representanter være tilstede på styremøtet.

KAPITAL
Den årlige avkastningen av kapitalen kan deles ut, men styret kan også vurdere å bruke av grunnkapitalen ved spesielle anledninger.
Grunnkapitalen er kr. 50 000,-

UTDELING
Utdeling fra fondet foretas av styret.

ADMINISTRASJON
Styret skal føre møtebok.
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap med revidering av regnskapet årlig.
Det betales ikke godtgjørelse til styrets medlemmer.

OPPLØSNING
Oppløsning eller omdanning av fondet bestemmes av styret. Fondets midler skal i så fall anvendes i samsvar med fondets formål.