Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Regnskap 2008

 
INNTEKTER:

ÅRSRESULTAT 2007 KR.   70 047,62
GAVER KR.   30 867,00
SPONSORINNTEKTER KR.   43 500,00
MINNEKONSERT 190308    KR.   24 850,00
SEMINAR 141108 KR.   40 600,00
RENTEINNTEKTER KR.     5 626,56
SUM INNTEKTER KR. 145 443,56

UTGIFTER:

MINNEKONSERT 190308   KR.   49 912,00 
SEMINAR 141108 KR.   32 623,50
GEBYR BANK KR.         22,00
HJEMMESIDE KR.     1 550,00
SUM UTGIFTER KR.   84 107,50

ÅRSRESULTAT:                KR.    61 336,06

BANKINNSKUDD 311208 KR.  131 383,68