Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Årsmelding 2010

Minnefondet ble offisielt stiftet 15.11.2007.
Minnefondet endret navn til Foreningen til Lars Liens minne den 05.10.09.
Vedtektene for minnefondet blei vedtatt 15.11.2007.
Vedtektene ble endret ved overgangen til Foreningen til Lars Liens minne vedtatt 05.10.09.
Formålet til Foreningen til Lars Liens minne er å arbeide for ungdom i Hallingdal med rusproblemer og/eller
psykiske problemer.

Styret har for 2009 hatt følgende sammensetning:

Leder:                   Kåre Trillhus
Nestleder:              Jørund Brekke
Sekretær:              Liv Esther Lien
Styremedlem:        Mona Lien
Styremedlem:        Turid Birgit Lien
Styremedlem:        Jens Olav Lien
Styremedlem:        Gunni Ringstad
Regnskapsfører:     Ola Aarset
Revisor:                 Anita Lystad Olsen


Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og forutsetning for fortsatt
drift er tilstede. Foreningen til Lars Liens minne vil bli videreført i sin nåværende form det kommende år.
Foreningen har ingen ansatte.
Foreningen driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljøet.

Årets overskudd utgjør kr. 54 991,60.
Det er avsatt kr. 50 000,00 til grunnkapital.
Fri egenkapital er kr. 106 381,14.

Arrangement i 2010:
To fra styret deltok på møte hos Lions Gaupene Ål 12.01.10 og informerte om minnefondet, tankene bak
og hvilke tiltak vi har gjennomført.
Lotteri med mange fine gevinster med trekning 18.02.10 som ga et overskudd på kr. 35 065,00.
Økonomiske gaver kommer jevnt inn gjennom hele året.
Minneteppearrangement med tekstilkunstneren Eline Medbøe på Vika 29. - 30.05.10 måtte
avlyses pga. for få påmeldte. 


Hovet 21.02.2011

Kåre Trillhus
Styreleder