Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Regnskap 2010

Inntekter:

Gaver                         kr.  12 882,50 
Kurs/seminar kr.  12 800,00
Lotteri kr.  33 065,00
Renteinntekter kr.    2 652,10
Sum inntekter          kr.  61 399,60

 Utgifter:

Kurs/seminar              kr.     6 030,00 
Gebyr bank kr.           3,00
Hjemmeside kr.        375,00
Sum utgifter          kr.     6 408,00


Årsresultat                  kr.   54 991,60 


Balanse 31.12.10:


Bankinnskudd            kr. 156 381,14  


Sum eiendeler            kr. 156 381,14  
Egenkapital  
Egenkapital bundet kr.   50 000,00
Egenkapital fri kr. 106 381,14
Sum egenkapital kr. 156 381,14