Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Årsmelding 2009

Minnefondet ble offisielt stiftet 15.11.2007.
Minnefondet endret navn til Foreningen til Lars Liens minne den 05.10.09.
Vedtektene for minnefondet blei vedtatt 15.11.2007.
Vedtektene ble endret ved overgangen til Foreningen til Lars Liens minne vedtatt 05.10.09.
Formålet til Foreningen til Lars Liens minne er å arbeide for ungdom i Hallingdal med rusproblemer og/eller
psykiske problemer.

Styret har for 2009 hatt følgende sammensetning:

Leder:                   Kåre Trillhus
Nestleder:              Jørund Brekke
Sekretær:              Liv Esther Lien
Styremedlem:        Mona Lien
Styremedlem:        Turid Birgit Lien
Styremedlem:        Jens Olav Lien
Styremedlem:        Gunni Ringstad
Regnskapsfører:     Ola Aarset
Revisor:                 Anita Lystad Olsen


Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og forutsetning for fortsatt
drift er tilstede. Foreningen til Lars Liens minne vil bli videreført i sin nåværende form det kommende år.
Foreningen har ingen ansatte.
Foreningen driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljøet.

Årets underskudd utgjør kr. 29 994,14.
Det er avsatt kr. 50 000,00 til grunnkapital.
Fri egenkapital er kr. 51 389,54.

Arrangement i 2009:
To Vivat-kurs avholdt på Torpomoen 28. og 29. januar med 18 deltakere, samt 5. og 6. november med
15 deltakere.

Åpent møte om ungdom og rus for foreldre og andre interesserte i Hallingdal, 26. mars på Gol, med
foredragsholdere fra Maritastiftelsen, ca. 50 tilhørere.

Sommerkonsert i Hol kirke med lokale utøvere 15. august, ca. 100 mennesker samlet i Hol kirke
under konserten.

Arrangement i fbm. "Verdensdagen for selvmordsforebygging" den 10. og 11. september. Vi deltok på
stand den første dagen og var med på arrangementet "Før sølvsnora slitnar og gullskåla brest" på Ål
kulturhus den andre dagen.


Hovet 02.03.2010

Kåre Trillhus
Styreleder