Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Regnskap 2009

 INNTEKTER:

GAVER KR.   19 641,00
FOREDRAG/SPONSORINNTEKTER   KR.     5 508,00
KONSERT KR.   14 850,00
KURS/SEMINAR    KR.   29 920,00
LOTTERI KR.     2 500,00
RENTEINNTEKTER KR.     2 786,21
SUM INNTEKTER                                 KR.   75 205,21

UTGIFTER:

KONSERT    KR.   25 561,25 
KURS/SEMINAR                          KR.   57 501,00
GEBYR BANK KR.         46,00
HJEMMESIDE KR.        434,00
FOREDRAG KR.   11 532,10
AVGIFT/SKATT KR.   10 125,00
SUM UTGIFTER                                  KR. 105 199,35

ÅRSRESULTAT:                                  KR. - 29 994,14

BALANSE 31.12.09:

BANKINNSKUDD                              KR.  101 389,54

SUM EIENDELER                                 KR.  101 389,54 
EGENKAPITAL:                           
EGENKAPITAL BUNDET: KR.    50 000,00
EGENKAPITAL FRI: KR.    51 389,54
SUM EGENKAPITAL KR.  101 389,54