Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Årsmelding 2008

Minnefondet ble offisielt stiftet 15.11.2007.
Vedtektene for minnefondet blei vedtatt 15.11.2007.

Formålet til minnefondet er å arbeide for ungdom i Hallingdal med rusproblemer og/eller
psykiske problemer.

Styret har for 2008 hatt følgende sammensetning:

Leder:                   Kåre Trillhus
Nestleder:              Jørund Brekke
Sekretær:              Liv Esther Lien
Styremedlem:        Mona Lien
Styremedlem:        Turid Birgit Lien
Styremedlem:        Jens Olav Lien
Styremedlem:        Rune Isaksen til 16.10.2008

Regnskapsfører:     Ola Aarset
Revisor:                 Anita Lystad Olsen


Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og forutsetning for fortsatt
drift er tilstede. Minnefondet vil bli videreført i sin nåværende form det kommende år.

Minnefondet har ingen ansatte.
Minnefondet driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljøet.

Årets overskudd utgjør kr. 61 336,06.
Det er avsatt kr. 50 000,00 til grunnkapital.
Fri egenkapital er kr. 81 383,68.

Arrangement i 2008:
Minnekonsert 19.03.2008.
Omlag 240 mennesker var samlet i Hol kirke under konserten.
Dyktige lys- og lydteknikere skapte ei stemningsfull og flott ramme rundt den vakre musikken.

Seminar 14.11.2008
Tema for seminaret var dobbeltdiagnose - rus og psykiske lidelser.
Foredragsholder var psykiater og overlege ved Østfoldklinikken Arild Schillinger.
Seminaret samlet mer enn 120 deltakere i Ål kulturhus denne dagen.

Hovet 14.01.2009

Kåre Trillhus
Styreleder